Comune di Giba

Laborat˛riu de M¨sica Rap

Pubblicata il 13/03/2018

Is Ufìtzius de sa Lìngua Sarda de is Comunus de Masainas, Giba,
Piscinas e Arresi, faint sciri ca
funt abertas is iscritzionis a su primu
Laboratòriu de Mùsica Rap
po is piciocheddus de assumancus 11 annus
Su cursu est in totu de 23 oras, is diis e su logu aundi s’at a
fai ant a essi decìdius impari a is chi s’ant a iscriri.
Su programa de su Laboratòriu at a essi prus o mancu custu:
- Stòria de su movimentu Hip Hop
- Is cuatru artis de s’Hip Hop
- Su Rap in Sardìgna
- Cumenti sonat su Rap in sardu
- Cumenti scriri unu testu Rap
Su maistu at a essi unu maistru mannu de su rap in Sardigna.
Po pigai parti no si pagat nudda e tocata presentai s’iscritzioni in is bibliotecas de
unu de is cuatru Comunus nomenaus. Po si iscriri bastat a lassai nòmini e sanguanau
cun sa mail e su nùmeru de telèfunu . N on prus a trigadiu d e s u 20 d e martzu 2 0 1 8
(In casu de minorennis serbit puru su nòmini e su nùmeru de telèfunu de su babbu o de
sa mamma)
Anta essi pigadas a cunsideru is primas 30 iscritzionis a su laboratòriu .

Allegati

Nome Dimensione
Allegato LOCANDINA LABORATORIO MUSICA RAP.pdf 165.53 KB

Facebook Google+ Twitter